Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес:

София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на  деловодство :
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1037- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

 


 

  

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

 

 


 

Портал за електронни административни услуги  

 


Важно

 Влизане в сила от 25.08.2016 г. на изменения в Регламент (ЕС) № 1321 / 2014 г. въведени с Регламент (ЕС) № 1536 / 2015 г. 1_2016_reg_1536_2015.pdf (269.54 KB)

Отнемане на лицензи на "Голдеър Хендлинг България" ООД 45_01_342.pdf (127.62 KB)

Бюлетин по Безопасност на полетите 2/2016 Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС с двигатели Rotax 912 и Rotax 914

Указания към Раздел 07. ARO-SPO, глава1 45_01_307.pdf (218.7 KB)

Бюлетин по Безопасност на полетите  1/2016 Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42

Заповед относно прекратяване правата на ОУППЛГ "Венид Еър" ЕООД


Всички

Актуално

 

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите ТУК.

Списък на дискутираните теми и съгласувани практики от стандартизационните срещи за летателна годност в периода 2006-2016 г. можете да намерите ТУК 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано от 23.05.2016 г. е задължително използването на издание 05.05.2016 г. на Заявленията свързани с регистрация и летателна годност на въздухоплавателните средства, които са публикувани ТУКЛетателна експлоатация - заявления и нормативни документи

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.
Лицензиране на авиационен персонал
 
- заявления,  нормативни документи и теоретични изпити

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2016 г.

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038 

Заявления и документи :

Заявления за лицензиране на авиационния персонал

  • Заявления и документи по  Наредба1 и Наредба39 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал
  • Заявления и документи по  Наредба 7, Наредба 8 за регистрация и летателна годност на ВС.
  • Заявления и документи по  Регламент (ЕО) 1008/2008   за общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.


Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управлениеОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc Жалби,  относно размера на  летищните такси на летище СофияЗаповеди