Заповед № 45-01-425/27.09.2021г. за прекратяване и отнемане на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка "Баховица" с рег. № 34/07.07.2014г притежавано от "Симек Еър"ООД

Заповед №
45-01-425/27.09.2021г.
Дата на публикуване
Юридическо лице/ Физическо лице
"Симек Еър"ООД