Контакти на отдел "Въздушно пространство, търсене и спасяване"

Христо Гунчев

Началник отдел

e-mail: hgunchev@caa.bg  

e-mail: Съобщения сързани с БЛС (дронове): uas@caa.bg  

e-mail: Търсене и спасяване: SAR@caa.bg

e-mail: Служебна кореспонденция: ANS@caa.bg