Вие сте тук

Списък на други национални изпълнителни органи

Информация за връзка с органите, носещи отговорност за приемане и предаване съобщенията за осигуряване на помощ на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания по въздух:

Правната рамка, регламентираща правата на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност при пътуване по въздуха, е Регулация 1107/2006 на ЕК, която влезе в сила от 26 юли 2008 г.

Съгласно чл. 6 (2) от този Регламент туроператорите и туристическите агенти са задължени да изпращат съобщения за обезпечаване на помощ за тези лица до ръководните органи на съответните летища.

Националният орган за България, отговорен за контрола по изпълнението на изискванията на Рег. 1107/2006 на Европейската Комисия -  ГД ГВА, МТ разполага със следната информация за определените от летищните оператори органи и лица за контакт:

Летище София

Отдел "Индивидуални пътнически асистенти"
Началник отдел - TBC
Тел: 00359 2 937 3630
Fax: 00359 2 937 2010
Е-mail: prm.assist@sofia-airport.bg

Летище Варна

Отдел "Обслужване на пътници и ВС"
Началник отдел - Орлин Банков
Тел: 00359  52 573 413
Fax: 00359 52 500 360
Е-mail: orlin.bankov@varna-airport.bg

Летище Бургас

Дирекция "Наземно обслужване"
Оперативен Директор - Петър Василев
Тел: 00359  56 870 205
Fax: 00359 56 870 203
Е-mail: ghdirector@bourgas-airport.bg

Летище Пловдив

Служба"Пътнически превози"
Старши специалист -  Анна Енкова
Тел: 00359  52 573 413
Fax: 00359 52 500 360
Е-mail: checkin@plovdivairport.com

ГД "ГВА" е готова да сътрудничи на всички нива за осигуряване на равни възможности за въздушен транспорт на хората с увреждания и хората с ограничена мобилност.