Вие сте тук

Градище, община Шумен

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

"Градище",
община Шумен

Наименование на фирмата

Сдружение с нестопанска цел „Скай Шумен”

Географски координати ПИКN 43° 20' 0.8'' E 26° 51' 14.0''
Телефони / Управител 

Георги Георгиев GSM +359 898 715 634

ico_dobrev@abv.bg

 

N на Удостоверение за експлоатационна годност44/ 26.07.2017