Вие сте тук

Казанлък

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

ЛП "Казанлък", община Казанлък

Наименование на фирмата "Летище Казанлък" АД
Географски координати ПИК N 42° 35' 10.1''   E 25° 25' 36.2''
Телефони / Управител Милен Пеев +359-886-910-579
N на Удостоверение за експлоатационна годност41/ 01.07.2016