Вие сте тук

ЛП Цалапица

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка

Наименование и място на летателната площадка

ЛП "Цалапица"
Наименование на фирмата"ЕМИ-ЕР" ЕООД
Географски координати ПИКN 42° 11' 19.7''  E 24° 32' 07.9''
Телефони / Управител Емилян Вълев GSM 0888 132 809
N на Удостоверение за експлоатационна годност№ 38/20.02.2015