Вие сте тук

ЛП на водна повърхност "Язовир Студен кладенец"

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

ЛП на водна повърхност "Язовир Студен кладенец", село Широко поле, община Кърджали

Наименование на фирмата

„Арпезос Бус“ ООД

Географски координати ПИКN 41° 37' 49.0'' E 25° 28' 50.8''
Телефони / Управител 

Величко Минев  GSM +359 888 604 648

minev_@abv.bg

N на Удостоверение за експлоатационна годност43/12.07.2017 г.