Вие сте тук

Монтана

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

"Монтана", 
община Монтана

Наименование на фирмата "АВИАМОНТ" АД
Географски координати ПИКN 43° 22' 49.8''  E 23° 15' 54.7''
Телефони / Управител 

0888 627 248 - Катя Атанасова

N на Удостоверение за експлоатационна годност36 / 22.07.2014