Вие сте тук

Приморско

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

"Приморско"
гр. Приморско

Наименование на фирмата"Приморско клуб" ЕAД
Географски координати ПИКN 42° 15' 34.8''  E 027° 42' 12.5''
Телефони / Управител 

+359885510012 – Георги Мънев

+35955032888 – стационарен телефон и факс

avioprimorsko@abv.bg

N на Удостоверение за експлоатационна годност07/ 04.07.2005
07/20.05.2010
07/31.08.2012