Вие сте тук

Сливница

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

"Сливница", община Сливница

Наименование на фирмата"Аеротехника - Кирилов"ЕООД
Географски координати ПИКN 42° 50' 38'' E 023° 00' 51''
Телефони / Управител +359 899 135 507 - Мая Кирилова
alex_wwf2001@yahoo.com
N на Удостоверение за експлоатационна годност20/04.11.2011