Вие сте тук

Слънчев бряг

Вид: 
Сертифицирана летателна площадка
Наименование и място на летателната площадка

"Слънчев  бряг"

Наименование на фирмата"Крафт Инвест" ЕООД
Географски координати ПИК N 42° 43' 35.5''  E 27° 37' 28.6''
Телефони / Управител 

0894 383 575 Гичо Ковачев

lzaad@abv.bg

N на Удостоверение за експлоатационна годност29 / 28.10.2013