Вие сте тук

вертолетна площадка Калиманци

Вид: 
Сертифицирана вертолетна площадка
Наименование и място на летателната площадка

вертолетна площадка "Калиманци",
с. Калиманци Варненска обл.

Наименование на фирмата"Авио Отряд - Варна" ООД
Географски координати ПИКN 43° 16' 49.6'' E 027° 42' 18.2''
Телефони / Управител +359 887 744 295 - Веселин Стоянов
N на Удостоверение за експлоатационна годност23/ 06.07.2012