Вие сте тук

вертолетна площадка Света Марина

Вид: 
Сертифицирана вертолетна площадка
Наименование и място на летателната площадка

вертолетна площадка "Света Марина",
гр. Варна,

Наименование на фирмата"Света Марина"ЕАД.
Географски координати ПИК N 43° 13' 37.0'' E 027° 56' 21.8''
Телефони / Управител 

+359 888 871 847 - Неделчо Илиев

zhana_georgieva@abv.bg

N на Удостоверение за експлоатационна годност21/ 30.11.2011