Вие сте тук

Заявления за САТ оператори

Регламент (ЕС) 965/2012 от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon OPS 01.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА САО226.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.01 Приложение № 1 към Заявление за САО255.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.02 Приложение № 2 към Заявление за САО97.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.03 Приложение № 3 към Заявление за САО132.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.04 Приложение № 4 към Заявление за САО107.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.05 Приложение № 5 към Заявление за САО110 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.06 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (Заявление за САО)647 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.07 EASA Operations Manual Template749.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 01.08 ДЕКЛАРАЦИЯ на оператора213 KB
Microsoft Office document icon OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение234 KB
Microsoft Office document icon OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение182 KB
Microsoft Office document icon OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение228.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение236 KB
Microsoft Office document icon OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение220.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение144 KB
Microsoft Office document icon OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение213 KB
Microsoft Office document icon OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение215 KB
Microsoft Office document icon OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение209.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 11.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Оперативна база одобрение149 KB
Microsoft Office document icon OPS 12.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за РЕВИЗИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА130 KB
Microsoft Office document icon OPS 13.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MEL одобрени149.5 KB
Microsoft Office document icon OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрени223 KB
Microsoft Office document icon OPS 15.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SIM одобрение393.5 KB