Вие сте тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014
от 26 ноември 2014 година (консолидирана версия)
относно поддържане на летателна годност на въздухоплавателни средства и авиационни продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи
BGENG

-          РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1088 НА КОМИСИЯТА от 3 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 във връзка с облекчения в процедурите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на авиацията с общо предназначение

BG

ENG

-          РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1536 НА КОМИСИЯТА от 16 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на съгласуването на правилата за поддържане на летателната годност с Регламент (ЕО) № 216/2008, задачите от критично значение за техническото обслужване и контрола върху поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства

BG

ENG

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1142 НА КОМИСИЯТА от 14.08.2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) 1321/2014 по отношение на въвеждането на определени категории лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, изменението на процедурата по приемане на компоненти от външни доставчици и изменението на правата на организациите за обучение по техническо обслужване  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1142&from=EN )

BGENG