Вие сте тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА
от 3 август 2012 година (консолидирана версия)
за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации
BGENG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 7/2013 НА КОМИСИЯТА от 8 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

BG

ENG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 69/2014 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

BG

ENG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1039 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на полетното тестване

BG

ENG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/5 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2016 година за изменение на

BG

ENG

Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на изпълнението на съществените изисквания за опазване на околната среда

BGENG