Вие сте тук

Списък на одобрените от ГД ГВА провряващи съгласно PART-FCL

Уважаеми колеги,
ГД ГВА организира „Опреснителен семинар за проверяващи" при заявени най-малко четири /4/ кандидата. Заявки за „Опреснителен семинар за проверяващи" може да подавате на електронен адрес - Personnel.Licensing@caa.bg  като задължително в полето „Забележка" отбелязвате - Заявка за „Опреснителен семинар за проверяващи". В заявката изпишете пълните си имена (име, фамилия, презиме), номер на проверяващ и данни за контакт.