Списъци на АМЕ, АеМС, АМS, OHMP

Медицински оценители в AMS  на ГД  ГВА, дирекция "Авиационна безопасност", отдел ЛЕ и ЛАП са:

д-р Иван Тодоров Недков, главен инспектор- УИН2300004294

д-р Румяна Иванова Груева - инспектор - УИН2300008237

В Република България действа Авиомедицински център (АеМС-01) базиран в НМТБ „Цар Борис III“, в лицето на Отделение Експертиза в авиотранспорта с адрес:

1540 София, бул. Брюксел 1,
факс:+359 2 945 90 96,
тел: +359 2 937 14 81

e-mail: aemc-01@abv.bg


одобрен от ГД "ГВА" да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

Началник на АеМС-01 -  д-р Николай Райнов-BG AME-0003, специалист по вътрешни болести

СПИСЪК  НА  АМЕ-та:

АМЕ_0001

д-р Иван Недков

Специалист авиационна медицина

УИН 2300004294

София 1540, бул. Брюксел  1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С        

20.11.2021

+359 886 440 971

+359 2 948 8051

e-mail:nedkovivan@abv.bg

АМЕ 0002

д-р Румяна Груева

УИН 2300008237

София 1540,  бул. Брюксел  1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

20.11.2021

+359 887 304 294

+359 2 948 8051

e-mail:r_groueva@yahoo.com

АМЕ 0003 

д-р Николай Райнов

Ръководител АеМС-01

Специалист вътрешни болести

УИН – 2300007048

АеМС-01; София 1540,
бул. Брюксел № 1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

05.03.2022

 +359 2 937 14 81

e-mail:nraynov@abv.bg

АМЕ 0004

д-р Емил Караджов
Специалист очни болести
УИН – 2300003699

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел № 1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

05.03.2022

 + 359 2 937 14 89

e-mail:apollo2@abv.bg

АМЕ 0005

д-р Рангел Рангелов

Специалист вътрешни болести

УИН – 2300007935

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел №1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

05.03.2022

+359 2 937 16 39

e-mail:starar1970@abv.bg

АМЕ 0006

д-р Мими Великова

УИН –0400001742

Специалист Вътрешни Болести и Кардиология

гр . Варна ул.  Кирил Шиваров № 9

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

22.06.2022

+359887395891

e-mail: mimi2005jordan@yahoo.com

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ОНМР, освидетелстващ С/С

№ ОНМР-01

д-р Дорина Манахилова

УИН  1100001207;

Адрес на практиката

Гр. Пловдив, ул. Кукуш 8Б;

тел.:+359 888 34 21 85

e-mail: dmanahilova@abv.bg