Вие сте тук

ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27 / APPROVED TRAINING ORGANISATIONS APPROVED TRAINING ORGANISATION IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27

 УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 27
APPROVED TRAINING ORGANISATION IN ACCORDANCE WITH ORDER No 27
НОМЕР
NUMBER
КОНТАКТИCONTACTSКУРСОВЕ
CURRENT
COURSES
1ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ЕООД
INSTITUTE OF AIR TRANSPORT Ltd
TC002Адрес: София 1000, п.к. 103
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540

Ръководител: управител Светослав Станулов
Accountable manager: Svetoslav Stanulov

Тел/Tel: 02/942 41 23 и 02/945 90 61
Факс/Fax: 02/988 44 45http://www.aviation.bg/;
http://www.sofiaflighttraining.com/
e-mail: ivt@tea.bg ; mailto:ivt@mail.bg
TC02
2ЧАСТЕН ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ ООД-СОФИЯ PRIVATE
COLLEGE OF TRANSPORTATION Ltd-SOFIA
TC 014Адрес: София 1582, ж.к.Дружба 2, Цариградски комплекс, блок 284
Address: Tzarigradski Complex, bl.284, 2 "Druzhba", P.O.Box 9, 1582

Ръководител: директор проф. д.т.н. Б. Маджаров
Accountable manager: B. Madzharov

Тел/Tel: 02/971 16 35 и 02/971 16 36
http://www.aviocenter.com/
e-mail: info@aviocenter.com ; chtk@mail.bg
TC014
3АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЛЕТИЩЕ СОФИЯ Адрес: София 1540, бул. Христофор Колумб 1

Ръководител: Димитър Иванов Пенев

Тел: 02/ 937 35 66, 937 36 40, 937 36 46, 937 36 45
Факс: 02/ 937 2010
e-mail: sa.training@sofia-airport.bg
http://www.sofia-airport.bg/b2b/учебен-център
TC
4ЕЪРПОРТ СЕКЮРИТИ КЛИАРАНС Адрес: София 1619, бул. "Цар Борис III" 430

Ръководител: изп. директор Александър Янков

Тел: +359 2 960 2032
Факс: +359 2 960 2033
e-mail: info@asc.bg
http://www.asc.bg/
 
5АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Адрес: Република България, гр. Варна 9000, Летище Варна Ръководител: Улрих Хеппе - Главен Изпълнителен ДиректорЛице за контакт: Красимира Караджова – Зам. началник отдел човешки ресурси и Мениджър обученияТел: 056/870 225, 0884 801 293Е-mail: krasimira.karadzhova@fraport-bulgaria.comTC
6СОФЕМА АВИЕЙШЪН СЪРВИСИС ЕООД
SOFEMA AVIATION SERVICES Ltd.
 Адрес: София 1421, ул. „Банат“ №3, ап. 11А
Address: Sofia 1421,ap.11A, No.3 Banat str.

Ръководител: управител Стивън Бентли

Accountable manager: Steven Bentley

Тел/Tel: 02/821 08 06Мобилен/Mobile: +359 884 259 819http://www.sassofia.com
e-mail: office@sassofia.com
TC020
7АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЕКА СЪРВИСИС“ ЕООД AVIATION TRAINING CENTER ЕCA SERVICES Ltd. Адрес: София 1407, ул. „Любата“ № 4-6
Address: Sofia 1407, No.4-6, Lubata str.

Ръководител: управител: Елин Ламбрев
Accountable manager: Elin Lambrev
Мобилен / Mobile: +359 876 559 422http://www.eca-services.eue-mail: e.lambrev@eca-services.eu
TC021
8АУЦ на ДП РВД
BULATSA TRAINING CENTER
BG-TC006/22.04.2019Адрес: София 1540
Бул. "Брюксел" №1

Address: 1 “Brussels” Blvd., 1540 Sofia, Bulgaria

Ръководител: Димитър Чунчуков
Head: Dimitar Chunchukov

Тел/Tel: +359 2 9371290
Мобилен/Mobile: +359 887 955 297
e-mail: Dimitar.chunchukov@bulatsa.com

https://www.bulatsa.com/en/activities/training-center
ТС06