Вие сте тук

Заявления за летателен екипаж - пилоти РЕГЛАМЕНТ 1178/2011 (PART-FCL)

 Заявления за летателен екипаж - пилоти
РЕГЛАМЕНТ 1178/2011 (PART-FCL) 
 УпътванеCurrent
 1. Заявления за определяне на проверяващ и издаване на свидетелство за летателна правоспособност
АPP-0001

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОВЕРЯВАЩ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА  И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ/КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ (IR) СЪГЛАСНО PART-FCL


APP_0001.doc

(234 KB)
 15.04.2016
АPP-0004

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАРШИ ПРОВЕРЯВАЩ ИЛИ ИНСПЕКТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПРОВЕРЯВАЩ И ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И/ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА  ПРАВАТА ЗА ПРОВЕРЯВАЩ


APP_0004.doc

(151.5 KB)
 15.04.2016
 
АPP-0008

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОВЕРЯВАЩ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИНСТРУКТОР И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ И/ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА  ПРАВАТА ЗА ИНСТРУКТОР


APP_0008.doc

(150 KB)
 15.04.2016
 
2. Заявления за вписване на квалификация в свидетелство за летателна правоспособност  
АPP-0010ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ СЪГЛАСНО PART-FCL
APP_0010.doc

(119.5 KB)
 15.04.2016
АPP-0020

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС ТИП И КЛАС ВС И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ СЪГЛАСНО PART-FCL


APP_0020.doc

(180 KB)
 15.04.2016
АPP-0029

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА АВТОМАТИЧНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ, СЪГЛАСНО ИКАО, В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ

APP_0029

(117 KB)

 18.06.2018

 3. Заявления за потвърждаване и преобразуване на свидетелство за правоспособност

  
АPP-0005

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС/РАЗРЕШЕНИЕ В СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ


(124.75 KB)
 10.03.2015
АPP-0003

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ, ИЗДАДЕНО ОТ ГД ГВА


APP_0003.doc

(110.5 KB)
 15.04.2016
АPP-0002

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ СЪГЛАСНО PART-FCL НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ, ИЗДАДЕНО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ИКАО


APP_0002.doc

(176.5 KB)
 15.04.2016
АPP-0006

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ЛЮБИТЕЛИ ПИЛОТИ (PPL(SA)/PL(FB)/PL(G)) ИЗДАДЕНО ПО РЕДА НА НАРЕДБА №1 СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В СЪОТВЕСТСТВИЕ С PART-FCL (LAPL(A)/LAPL(B)/SPL)


APP_0006.doc

(141.5 KB)
 15.04.2016
 4. Заявления запромяна на компетентен орган на свидетелство за правоспособност  
АPP-0009

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С PART-FCL ИЗДАДЕНО ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА


APP_0009.doc

(117 KB)
 15.04.2016
 5. Заявления за замяна на свидетелство за правоспособност от JAR-FCL към PART-FCL  
АPP-0023ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  ЗАМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО НА ПИЛОТ (САМОЛЕТ/ВЕРТОЛЕТ) ИЗДАДЕНО ПО РЕДА НА JAR-FCL 1&2 СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В СЪОТВЕСТСТВИЕ С PART-FCL/ РЕГ.1178/11/
APP_0023.doc

(153.5 KB)
 15.04.2016
 6. Заявления теоретичен изпит   
АPP-0011ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ (САМОЛЕТ) – ATPL(A) - PART-FCL
(257.82 KB)
 10.03.2015
АPP-0012ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) – ATPL(H) - PART-FCL
(256.65 KB)
 10.03.2015
АPP-0013ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ (САМОЛЕТ) – CPL(A) - PART-FCL
(257.09 KB)
 10.03.2015
АPP-0014
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) – CPL(H) - PART-FCL
(257.08 KB)
 10.03.2015
АPP-0015ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ НА САМОЛЕТ – IR(A) - PART-FCL
(249.22 KB)
 10.03.2015
АPP-0016ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ НА ВЕРТОЛЕТ – IR(H) - PART-FCL
(249.27 KB)
 10.03.2015
АPP-0017ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ (САМОЛЕТ) – PPL(A) - PART-FCL
(251.43 KB)
 10.03.2015
АPP-0018ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) – PPL(H) - PART-FCL
(251.68 KB)
 10.03.2015
АPP-0019

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ (ВЕРТОЛЕТ) С ПРАВА ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ – ATPL/IR - PART-FCL


(257.94 KB)
 10.03.2015