Вие сте тук

Заявления за летателен екипаж, различни от пилоти

Заявления за летателен екипаж, различни от пилоти Упътване Current
 1. Заявление за първоначално издаване на свидетелство за правоспособност
АП-3ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ
(152.5 KB)
 10.03.2015
 2. Заявление за вписване на квалификации и/или разрешения в свидетелство за правоспособност
АП-12ЗА ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ КАТО ОБУЧАЕМ И ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС, КЛАС/ТИП ВС - НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА, РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ
(184 KB)
 10.03.2015
 3. Заявление за потвърждаване на квалификации и/или разрешения в свидетелство за правоспособност
АП-13ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА
(73.5 KB)
 10.03.2015
 4. Заявление за замяна на свидетелство за правоспособност
АП-10ЗА ЗАМЯНА И ПОДМЯНА НА ВАЛИДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ - ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ
(96 KB)
 10.03.2015
 5. Заявление за преиздаване на свидетелство за правоспособност
АП-15ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
(68 KB)
 10.03.2015
 6. Заявление за теоритични изпити
АП-14ЗА ЯВЯВАНЕ  НА ТЕОРЕТИЧЕН  ИЗПИТ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБОНОСТ ПО НАРЕДБА № 1
(133.5 KB)
 10.03.2015