Вие сте тук

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)1178/2011 - APPLICATIONS FOR APPROVED TRAINING ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EC) 1178/2011

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧАСТ FCL APPLICATION FOR PART-FCL160 KB
Microsoft Office document icon Приложение 1 Списък на курсовете за обучение Appendix 1 List of training courses146 KB
Microsoft Office document icon Приложение 2 Списък на инструкторите Appendix 2 List of instructors106 KB
Microsoft Office document icon Приложение 3 Списък на летищата, които ще се използват Appendix 3 List of airports that will be used93 KB
Microsoft Office document icon Приложение 4 Списък на въздухоплавателните средства, които ще се използват за обучение Appendix 4 List of aircraft that will be used for training90.5 KB
Microsoft Office document icon Приложение 5 Списък на тренажорите, които ще се използват за обучение Appendix 5 List of simulators that will be used for training95.5 KB
Microsoft Office document icon ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧАСТ CC APPLICATION FOR PART-CC143.5 KB
Microsoft Office document icon Приложение 1 Списък на курсовете за обучение Appendix 1 List of training courses105.5 KB
Microsoft Office document icon Приложение 2 Списък на инструкторите / преподавателите Appendix 2 List of instructors / teachers99.5 KB
Microsoft Office document icon Приложение 3 Списък на въздухоплавателните средства и тренажорни съоръжения , които ще се използват за обучение Appendix 3 List of aircraft and simulators that will be used for training82 KB