Вие сте тук

Заявления за пилоти на СлВС НАРЕДБА № Н-1

Заявления за пилоти на СлВС НАРЕДБА № Н-1

 Упътване Current 
 1. Заявления за издаване на национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0024

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(300.16 KB)
 15.06.2015
 2. Заявления за потвърждаванебвъзстановяване на квалификация в национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0025

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС/РАЗРЕШЕНИЕ В НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(122.04 KB)
 15.06.2015
 3. Заявления за вписване на квалификация в национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0026

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС ТИП И КЛАС ВС И/ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ В НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(287.25 KB)
 15.06.2015
  4. Заявления за преобразуване на PPL(SA) в национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0027

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА  ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО НА ЛЮБИТЕЛИ ПИЛОТИ (PPL(SA)) ИЗДАДЕНО ПО РЕДА НА НАРЕДБА №1 С НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))


(287.23 KB)
 15.06.2015
 5. Заявления за преиздаване на национално свидетелство за СлВС (NPPL(M)
АPP-0028

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ  ПИЛОТ НА СлВС (NPPL(M))

(125.33 KB)

 15.06.2015