Вие сте тук

Заявления за технически състав

Заявления за технически състав
Заявление7- за издаване/вписване на квалификационен клас/подквалификационен клас/преиздаване/подмяна/замяна/премахване на ограничения на свидетелство за правоспособност за ТО (AML) по национално законодателство - Наредба № 1(147.5 KB)
Заявление7aEASA форма 19 issue 5– Заявление за първоначално издаване /изменение/подновяване на лиценз за техническо обслужване на ВС (AML) по Част 66(119.5 KB)
 СПРАВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ НА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ИЛИ ПРИРАВНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ СТАНДАРТА В ДОПЪЛНЕНИЕ 1 КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ ЧАСТ 66 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2042/2003 СЪГЛАСНО ОБОБЩЕН  ДОКЛАД ЗА КОНВЕРТИРАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ(131.5 KB)
 СПРАВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ КОНВЕТИРАНЕ / РАЗШИРЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПО СТАНДАРТА В ДОПЪЛНЕНИЕ 1 КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ  ЧАСТ 66 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2042/2003(123.5 KB)
 ПРЕДВАТИРЕТНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ/OJT AIRCRAFT TYPE PRACTICAL EXPERIENCE LIST OF TASKS FOR AIRCARFT’S OF GROUP , 3(10.33MB)
 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТИП ВС/AIRCRAFT PRACTICAL TYPE TRAINING PRE-APPROVAL acc. to Part 66 Appendix III(803 KB)