Конкурс за длъжността “Директор на дирекция” в дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“