Вие сте тук

Информация за COVID-19

Ситуацията в гражданското въздухоплаване във връзка с разпространението на COVID-19 е динамична и се променя непрекъснато.

За да ви предостави навременна и точна информация, ГД ГВА създаде страницата „COVID-19“, която редовно се обновява и на която може да откриете полезни и актуални новини.