Уведомление за противоепидемични мерки за теоретични изпити

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето, бихме искали да Ви уведомим, че провеждането на теоретични изпити в сградата на ГД ГВА, летище София, се извършва съгласно изискванията на Заповед РД-01-973/ 26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, относно въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

В тази връзка, за допускане до участие в теоретични изпити, е необходимо да представите, преди началото на изпита, изпълнение на условията, посочени в т.32 б) на Заповед №РД-01-973/ 26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, а именно по смисъла на т. II по тази заповед, валидни документи за: ваксинация или за преболедуване или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, удостоверен чрез валиден документ, считано от 01.12.2021 г.

Посочените по-горе изисквания не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст (т.32(в) на Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването).

С уважение,
ГД ГВА