Вие сте тук

Заявление

Заявление за съгласуване на ограничения във връзка с безопасността на въздухоплаването при застрояване (изграждане на обекти) за:ПУП / Виза за проектиране / инвестиционен проект.