Контакти на отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"

Боян Петков

началник отдел

e-mail: BPetkov@caa.bg

e-mail за служебна кореспонденция:

Flight.Ops@caa.bg  -  за съобщения от авиационни оператори

Personnel.Licensing@caa.bg  -  за съобщения от авиационен персонал

med@caa.bg  -   за стандартни медицински документи от други страни

ebf@caa.bg – за съобщения от проверяващи на пилоти

Contacts List for SAFA:

Orlin Ignatov - Acting SAFA National Co-ordinator

Tel.: +359 2 948 8073

E-mail: safabg@caa.bg