Адрес

Основни данни
София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA

Кабинет на Главен директор
тел: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
e-mail: caa@caa.bg

Права на пътниците

тел: +359 2 937 1071
e-mail: complaintsBG@caa.bg
e-mail: caa@caa.bg

SAFABG


e-mail:  SAFABG@caa.bg
SAFA-координатор на националните оператори: Орлин Игнатов
тел: +359 2 948 8073;
e-mail:  oignatov@caa.bg
 

E-mail:

e-mail:  med@caa.bgAMS@caa.bg - за стандартни медицински документи от други страни
e-mail:  Flight.Ops@caa.bg - за съобщения от авиационни оператори
e-mail: Personnel.Licensing@caa.bg - за съобщения от авиационен персонал
e-mail: ans@caa.bg – за съобщения от доставчици на аеронавигационно обслужване и съобщения за БЛС (дронове)

Деловодство

Работно време на деловодство
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел: 02/ 937 1037 ГД ГВА в сграда на МТИТС
тел: 02/ 948 8051 ГД ГВА в сграда на летище София

 

Разрешения полети:

тел: 02/ 937 10 08 и 02/ 937 10 02
факс: 02 937 27 22
e-mail: permissions@caa.bg - за полетни разрешения

 

Справки  за състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал:

на тел: /02/948 8036; 948 8038
 

контакти и повече информация:......

 

За връзка с нас можете да използвате и контактната форма по-долу и да ни изпратите съобщение директно от сайта.

Моля, да ни предоставите информация за обратна връзка, за да можем да се свържем с Вас и да отговорим на запитването Ви.

Website feedback