Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността

 

Наименование на въздушен превозвач

Адрес

Разрешени въздухоплавателни услуги

Категория

 1*

БЪЛГАРИЯ ЕР  АД

1540 София, Летище София

пътници, товари, поща

Категория A

 2*

БИ ЕЙЧ ЕЪР  ООД

1000 София, ул. Дякон Игнатий 7

пътници, товари, поща

Категория A

 3* ХЕЛИ ЕР  - САУ  АД 1540 София, Аерогара София-Север пътници, товари, поща Категория A

 4**

ЮРЪПИЪН ЕЪР ЧАРТЪР ЕАД

1138 София, кв. Горубляне, ул. Павел Красов 35

пътници, товари, поща

Категория A

 5**

АВИОСТАРТ  ООД

1421 София, ул. Цветна градина 13

пътници, товари, поща

Категория Б

 6**

КОМПАС КАРГО ЕЪРЛАЙНС ЕООД

1517 София, бул. Ботевградско шосе 229, Офис център "Джесика", ет. 5

товари, поща

Категория А

 7**

АЛК АД

1574 София, ул. „Шипченски проход“ № 63 

пътници, товари, поща

Категория А

 8**

ДЖЕТ ОПС ЮРЪП  ООД

1000 София, ул. Кърниградска 14, ап.2

пътници, товари, поща

Категория Б

 9**

ЕЪР ВОЛТА ЕООД

1113 София, ул. Николай Хайтов 3А

пътници, товари, поща

Категория А

 10**

БУЛ ЕР ЕООД

1540 гр.София, бул. Брюксел 1

пътници, товари, поща

Категория A

 11**

„ГЪЛИВЕЪР“  ЕООД

1000 София, ул. „Петър Парчевич“ № 44

пътници, товари, поща

Категория A

12**

„ФЛАЙ2СКАЙ“ ООД

1528 София, бул. „Искърско шосе“ № 7, сграда 1, ет. 2 

пътници, товари, поща

Категория A

13**

КАРГО ЕР  ООД

1700 София, бул. Г.М.Димитров 75

товари, поща

Категория A

14** „ЕЛЕКТРА ЕЪРУЕЙС“ ООД 1712 гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 51, ет.5, офис А7 пътници, товари Категория A
15** „ТАЯРАН ДЖЕТ“ ЕАД 1407, гр. София, ул. „Христо Ценов“ 9-13 пътници, товари, поща Категория А
16** "ВОЯДЖ ЕР" ООД гр. Варна, 9000, ул. „Бачо Киро“, № 1, Офис 1.2  пътници, товари, поща Категория А
17** „ГП АВИЕЙШЪН” ЕООД гр. София, 1540, ж.к. „Летище София“,  бл. 3, ет. 3, пътници, товари, поща Категория А
18** „ЕГТ ДЖЕТ” ЕООД гр. София 1151, район Панчарево, ул. Марица №4 пътници, товари, поща Категория А
19** "ПАРАДОКС ДЖЕТС"  ЕООД гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица“, № 91, бизнес център „Марица“, ет. 3, офис 11 пътници, товари, поща Категория Б

* Оперативните лицензи на превозвачите по т.1,2 и 3 са издадени по реда на Регламент (ЕИО) No 2407/92  
** Оперативните лицензи на превозвачите по т.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 са издадени по реда на Регламент (EO) No 1008/2008

Категория А: оперативен лиценз без ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Категория Б: оперативен лиценз с ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвет