Вие сте тук

Изпити

◀ Обратно към списък на сесиите

▶ Записани участници в сесията

Извънредна изпитна сесия Юни - 2020

Крайна дата на записване: 20.05.2020

Изпит Период
ATPL (A) 010: Air Law 11:30 - 12:30 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 021: Airframe/systems/power plant 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 022: Instruments/electronics 14:45 - 16:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 031: Mass and Balance 11:30 - 12:30, 13:15 - 14:30 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 032: Performance 11:30 - 12:30 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 033: Flight planning & monitoring 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 040: Human Performance & Limitations 11:30 - 12:30 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 050: Meteorology 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 061: General Navigation 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 062: Radio Navigation 14:45 - 16:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 070: Operational Procedures 13:15 - 14:30 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 080: Principles of Flight 11:30 - 12:30 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 091: VFR Communications 16:30 - 17:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
ATPL (A) 092: IFR Communications 16:30 - 17:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 010: Air Law - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 020: Aircraft general knowledge - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 030: Flight planning and performance - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 040: Human performance and limitations - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 050: Meteorology - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 060: Navigation - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 070: Operational procedures - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 080: Principles of flight - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020
PPL (A) 090: Communications - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15, 13:15 - 14:30, 09:15 - 11:15 01.06.2020, 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020