You are here

Изпити

◀ Обратно към списък на сесиите

▶ Записани участници в сесията

Изпитна сесия - Август 2020

field_session_deadline: 21.07.2020

Изпит Период
PPL (A) 010: Air Law - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 020: Aircraft general knowledge - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 030: Flight planning and performance - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 040: Human performance and limitations - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 050: Meteorology - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 060: Navigation - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 070: Operational procedures - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 080: Principles of flight - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020
PPL (A) 090: Communications - български език 16:30 - 17:15, 14:45 - 16:15 03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020