Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед № 45-01-425/27.09.2021г. за прекратяване и отнемане на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка "Баховица" с рег. № 34/07.07.2014г притежавано от "Симек Еър"ООД 45-01-425/27.09.2021г. "Симек Еър"ООД
Заповед № 45-01-384/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01005-51681 45-01-384/26.08.2021 г. KIRILL KOROVIN
Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г 45-01-419/23.09.2021 г
Заповед № 45-01-385/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00243-51311 45-01-385/26.08.2021 г. ISMAIL KALKAVAN
Заповед № 45-01-383/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00177-51325 45-01-383/26.08.2021 г. MURAT TABAK
Заповед № 45-01-370/20.08.2021 г. за прекратяване правата произтичащи от лиценз № 14-1/12.05.2014г. № 45-01-370/20.08.2021 Голд еър авиейшън
Заповед № 45-01-368/18.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00562-51434 45-01-368/18.08.2021 г. MILAN MIJUSHKOVIKJ
Заповед № 45-01-356/11.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00573-51430 45-01-356/11.08.2021 г. EYUP GURKAN KARAKOCEK
Заповед № 45-01-341/06.08.2021 г. за прекратяване правата, произтичащи от Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника с реф. № на одобрение BG.CAA.5013 на „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД 45-01-341/06.08.2021 г. „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД
Заповед № 45-01-337/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00830-51597 45-01-337/04.08.2021 г. NEBOJSA STEVANOVIC
Заповед № 45-01-326/02.08.2021 г. 45-01-326/02.08.2021 г. Карина Русе
Заповед № 45-01-320/29.07.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01071-51741 № 45-01-320/29.07.2021 г. GOCE MITEV
Заповед № 45-01-317/28.07.2021 г. 45-01-317/28.07.2021 г. Синерджия ООД
Заповед № 45-01-290/14.07.2021 г № 45-01-290/14.07.2021 г ВОЯДЖ ЕР
Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00902-51633 Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. GORAN RAKOVIC
Главният директор на ГД ГВА се произнесе с Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 40-02-218/13.05.2021г. "Летище София" ЕАД
Заповед № 45-01-338/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00979-51653 45-01-338/04.08.2021 г. DEJAN MILOJEVIC
Заповед № 45-01-11/15.01.2021 г. за отнемане на оперативен лиценз № BG 1008-24 на въздушен превозвач на Общността, притежаван от “Авио Браво” ЕООД № 45-01-11/15.01.2021 г. “Авио Браво” ЕООД
Заповед № 45-01-666/20.12.2020 за отнемане на правата произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № 49 на „Брайт Флайт“ ООД. 45-01-666/20.12.2020 г. „Брайт Флайт“ ООД
Заповед № 45-01-455/02.10.2020 г. за временно спиране на действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № № BG 1008 - 24 на "Авио Браво" ЕООД 45-01-455/02.10.2020 г "Авио Браво" ЕООД