Наръчник ННО

Приложения
Приложение Размер
Наръчник ННО 1.05 MB
Процедура 1 към Наръчник ННО 3.19 MB
Процедура 2 към Наръчник ННО 1.91 MB
Процедура 3 към Наръчник ННО 6.15 MB
Процедура 4 към Наръчник ННО 17.92 MB
Процедура 5 към Наръчник ННО 18.71 MB
Процедура 6 към Наръчник ННО 567.03 KB
Процедура 7 към Наръчник ННО 534.73 KB
Процедура 8 към Наръчник ННО 9.38 MB
Процедура 9 към Наръчник ННО 383.55 KB
Процедура 10 към Наръчник ННО 799.05 KB
Схема за компетентност 3.22 MB
Приложение към процедура 5 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА (УЧЕНИК) РЪКОВОДИТЕЛ ПОЛЕТИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ APPLICATION FOR ISSUE/REVALIDATION/RENEWAL OF (STUDENT) AIR TRAFFIC CONTROLLER (ATCO) LICENCE, RATINGS AND ENDORSEMENTS 533.47 KB
Приложение към процедура 5 - Заявление по Наредба № 1 за свидетелство за правоспособност на координатор по УВД или асистент–координатор на полети 39.7 KB
Приложение към процедура 5 - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СХЕМИТЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОВД В ДП РВД 187.95 KB